Przekazywanie portów & Konfiguracja Firewall#

Kwestia#

Dynamiczny DNS jest poprawnie skonfigurowany, ale nie można uzyskać dostępu do NextBoxa za pomocą domeny.

Przed zagłębieniem się w ten temat, upewnij się, że Twoja domena poprawnie rozwiązuje się na Twoim IP.

Szczegóły#

Zarówno w przypadku IPv4 jak i IPv6 należy odpowiednio skonfigurować router internetowy, aby umożliwić dostęp do urządzenia NextBox. Podczas gdy większość routerów internetowych określa tę konfigurację jako port forwarding (przekierowanie portów), w rzeczywistości DNS oparty na IPv4 (dynamiczny) będzie się odwoływał do IP routera’IP. Natomiast IPv6 będzie odpowiadać (globalnie) unikalnemu IP, które odnosi się do NextBox.

Z technicznego punktu widzenia IPv4 wymaga włączenia przekierowania portów, a w przypadku IPv6 należy otworzyć zaporę sieciową, aby umożliwić dostęp do NextBoxa. W rzeczywistości jednak większość routerów nie rozróżnia tych dwóch opcji i nazywa je po prostu port sharing dla IPv4 lub IPv6.

Rozwiązanie#

Reguły przekierowania portów i/lub zapory sieciowej muszą być skonfigurowane tak, aby zezwalały na ruch na portach 80 (serwer HTTP) i 443 (serwer HTTPS)..

Na najnowszym Fritz!Box znajdziesz taką konfigurację w środku: „Internet -> Permit Access -> Port Sharing”