Kopia zapasowa i przywracanie#

Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji NitroWall można utworzyć kopię zapasową konfiguracji i w razie potrzeby ją przywrócić. Jak to zrobić, opisano w poniższych instrukcjach:

  1. Przejdź do System -> Konfiguracja -> Kopie zapasowe

  2. W tym menu można wykonywać żądane operacje. Można przywrócić określone obszary konfiguracji, wybierając je za pomocą przycisku „Przywróć obszar”.

  3. Jeśli nie masz już dostępu do interfejsu WWW, możliwe jest również przeprowadzenie odzyskiwania za pomocą interfejsu wiersza poleceń. Aby to zrobić, podłącz NitroWall do monitora i uruchom go. Po zalogowaniu się wybierz punkt 13 „Przywróć kopię zapasową” i wprowadź numer powiązany z kopią zapasową w celu jej przywrócenia.

tworzenie i przywracanie kopii zapasowych
cli przywróć