Podłączanie zewnętrznej pamięci masowej#

Ostrzeżenie

Do gniazd USB NIE wolno podłączać zewnętrznych dysków pamięci masowej bez zewnętrznego źródła zasilania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do utraty danych na wewnętrznym dysku twardym. Zawsze używaj zewnętrznych napędów pamięci masowej z oddzielnym zasilaczem razem z urządzeniem NextBox.

Wymagania#

  • zewnętrzny dysk pamięci masowej z oddzielnym zasilaniem

  • zewnętrzna pamięć masowa musi być sformatowana przy użyciu obsługiwanego systemu plików (np. ext3, ext4 lub XFS)

Konfiguracja#

  • Podłącz zewnętrzną pamięć masową do urządzenia NextBox

  • Przejdź do aplikacji administracyjnej NextBox

  • Wybierz opcję „Zarządzanie przechowywaniem”

  • Kliknij znak plusa, aby zamontować pamięć masową

Informacja

Jeśli chcesz udostępnić katalogi wielu użytkownikom, musisz zainstalować aplikację „Foldery grupowe” i kliknąć symbol z trzema kropkami oraz „Udostępnij”, aby udostępnić je innym użytkownikom. (Jak widać na ostatnim obrazku)

Konfiguracja pamięci masowej
Uchwyt do przechowywania
Zainstaluj aplikację Foldery grupowe