Instalacja nitropy w systemie Windows#

Informacja

Ogólnie rzecz biorąc, obsługa systemu Windows i instalator mają charakter eksperymentalny - należy z nich korzystać ostrożnie.

Informacja

Jeśli używasz już Pythona w swoim systemie i jesteś zaznajomiony z wierszem poleceń, możesz alternatywnie zainstalować nitropy za pomocą pipx, zobacz Instalowanie nitropii za pomocą pipx.

Jak zainstalować#

  1. Pobierz najnowszy plik .exe z releases.

  2. Otwórz konsolę poleceń w trybie administratora (Windows 10: naciśnij prawy przycisk myszy na menu Start i wybierz z menu pozycję „Windows PowerShell (Admin)”).

  3. Zmiana na bezpośredniość .exe (coś jak cd C:\Users\YOURUSER\Downloads).

  4. Execute nitropy-VERSION.exe

Informacja

Bez uprawnień administratora program Nitropy może nie być w stanie nawiązać komunikacji z urządzeniem.

Znane problemy#

  • Obsługa Nitrokey Start w systemie Windows 10 nie działa bez zainstalowania bibliotek libusb (do opisania)

  • Instalator nie usuwa poprzedniej instalacji (należy ją usunąć ręcznie za pomocą opcji Ustawienia -> Programy i aplikacje)