Instalacja nitropy w systemie Windows#

Informacja

Ogólnie rzecz biorąc, obsługa systemu Windows i instalator mają charakter eksperymentalny - należy z nich korzystać ostrożnie.

Informacja

Jeśli używasz już Pythona w swoim systemie i jesteś zaznajomiony z wierszem poleceń, możesz alternatywnie zainstalować nitropy za pomocą pipx, zobacz Instalowanie nitropii za pomocą pipx.

Jak zainstalować#

  1. Pobierz najnowszy .exe plik z releases.

  2. Otwórz konsolę poleceń w trybie administratora (Windows 10: naciśnij prawy przycisk myszy na menu Start i wybierz z menu pozycję „Windows PowerShell (Admin)”).

  3. Zmiana na bezpośredniość .exe (coś jak cd C:\Users\YOURUSER\Downloads).

  4. Execute nitropy-VERSION.exe

Informacja

Jeśli’używasz Microsoft Edge, pobrany .exe może być oznaczony przez Windows jako „untrused”. Aby oznaczyć go jako zaufany mimo wszystko, kliknij trzy kropki po prawej stronie ostrzeżenia, następnie „zachowaj”, potem „pokaż więcej” i wreszcie „zachowaj mimo wszystko”.

Ostrzeżenie wyświetlane przez Edge
Przycisk "keep anyway

Informacja

Bez uprawnień administratora program Nitropy może nie być w stanie nawiązać komunikacji z urządzeniem.

Znane problemy#

  • Obsługa Nitrokey Start w systemie Windows 10 nie działa bez zainstalowania bibliotek libusb (do opisania)

  • Instalator nie usuwa poprzedniej instalacji (należy ją usunąć ręcznie za pomocą opcji Ustawienia -> Programy i aplikacje)