Aktualizacja oprogramowania sprzętowego#

Aby dokonać ogólnej aktualizacji oprogramowania układowego, postępuj zgodnie z ten przewodnik. Następnie musimy ponownie zainstalować blue-merle:

 1. Upewnij się, że NW750 ma działające połączenie z Internetem.

 2. Połącz się z WiFi i zaloguj się do alternatywnego OpenWrt pod adresem https://192.168.8.1/cgi-bin/luci/, używając nazwy użytkownika root i tego samego hasła, które było używane w innym interfejsie sieciowym.

  ../../_images/750_1.png
 3. Przejdź do „System” -> Oprogramowanie

  ../../_images/750_2.png
 4. Kliknij „Aktualizuj listę”. Może to chwilę potrwać, ale jeśli się nie powiedzie, oznacza to, że nie masz połączenia z Internetem.

  ../../_images/750_3.png ../../_images/750_4.png ../../_images/750_5.png
 5. Kliknij „prześlij pakiet” i prześlij blue-merle

  ../../_images/750_6.png
 6. Kliknij „zainstaluj”

  ../../_images/750_update.png ../../_images/750_install_finish.png

Oprogramowanie sprzętowe zostało pomyślnie zaktualizowane.