Konfigurowanie reguł udev#

Aby uzyskać dostęp do urządzeń bez uprawnień roota, nitropy wymaga reguł Nitrokey udev. Jeśli nie są one dostarczane z dystrybucją, można je zainstalować ręcznie:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/nitrokey-udev-rules/main/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Starsze reguły są również dostarczane z libnitrokey.

Najprawdopodobniej chcesz zmienić właściciela i uprawnienia tego pliku:

sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules

Po zainstalowaniu reguł należy je ponownie załadować:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do urządzenia, spróbuj ponownie po ponownym uruchomieniu systemu. Jeśli napotkasz problemy, spójrz na ten komentarz github, aby uzyskać wskazówki dotyczące debugowania.