Konfigurowanie reguł udev dla nitropii#

Aby móc uzyskać dostęp do urządzeń bez uprawnień roota, nitropy wymaga reguł Nitrokey udev. Reguły te są dostarczane z libnitrokey. Jeśli nie masz libnitrokey lub potrzebujesz nowszej wersji, możesz zainstalować reguły ręcznie:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Najprawdopodobniej chcesz zmienić właściciela i uprawnienia tego pliku:

sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules

Po zainstalowaniu reguł należy je ponownie załadować:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Jeśli nadal nie można uzyskać dostępu do urządzenia, spróbuj ponownie po ponownym uruchomieniu systemu.

Todo

opisać wymagania: systemd, load order