Jak naprawić protokół NTP#

Domyślnie NitroWall jest dostarczany do Twojej siedziby ze wstępnie skonfigurowanym serwerem NTPd. Zapora sieciowa blokuje wszelki dostęp, który nie odbywa się przez interfejs LAN. Jeśli występują duże odchylenia w czasie systemowym, można je naprawić w następujący sposób:

  1. Ustaw czas zgodnie ze strefą czasową za pomocą interfejsu cmdline (wymagany restart) używając date.

  2. Przejdź ponownie do graficznego interfejsu użytkownika OPNsense

  3. Przejdź do Menu → Usługi → Czas sieciowy → Ogólne

  4. Ustaw „Interfejsy” z „Wszystkie (zalecane)” na „LAN” (lub WAN, jeśli jesteś podłączony przez interfejs WAN)

  5. Zrestartuj usługę, np. za pomocą przycisku restart w prawym górnym rogu.

Ustaw interfejs na LAN
Ponowne uruchomienie protokołu NTP