Kolory i wzory LED#

Kolor

Wzór

Opis

Przygaszony-niebieski

Brak

NextBox uruchamia się

Zielona

Brak

NextBox Daemon aktywny i w normalnym trybie pracy

Zielona

Fast-Blink

Nextcloud jest uruchamiany (startuje docker)

Niebieski

Brak

(Reset) jest aktualnie wciśnięty.

Niebieski

Blink

Soft-Reset jest w toku

Żółty

Brak

Inicjalizacja demona NextBox

Żółty

Blink

Sprawdzanie/ stosowanie aktualizacji demona NextBox

Czerwony

Blink

Trwa przywracanie ustawień fabrycznych

Fioletowy

Brak

Nextcloud Tryb konserwacji aktywny

  • Fast-Blink oznacza 0,5sek. włączone i 0,5sek. wyłączone

  • Blink oznacza 2sek. włączone i 2sek. wyłączone

Jeśli dioda LED świeci się na purpurowo, instancja Nextcloud jest w trybie konserwacji, możesz wymusić wyjście z tego trybu przez krótkie, jednokrotne naciśnięcie przycisku sprzętowego. NextBox wyłączy wtedy tryb konserwacji.

Podpowiedź

Od dziś, jeśli tryb konserwacji zostanie przełączony za pomocą przycisku, aplikacja „mail” zostanie dodatkowo wyłączona, ponieważ wersja 1.11.0 wraz z Nextcloud w wersji 21.0.0.x nigdy nie wyjdzie z trybu konserwacji.