Reset fabryczny#

  1. Upewnij się, że NW750 jest podłączony do źródła zasilania lub że pozostało co najmniej 50% baterii.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania (obok gniazda karty microSD) przez 10 sekund.

  3. Spowoduje to ponowne uruchomienie systemu, które potrwa około 3 minut.

  4. Aby móc zmienić IMEI urządzenia, zainstaluj ponownie blue-merle.