NetHSM#

Rozpoczęcie pracy#

  1. Urządzenie NetHSM zostało dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu. ` Przed rozpakowaniem sprawdź szczelność opakowania <sealed-hardware.html>`_, aby upewnić się, że urządzenie nie zostało naruszone.

  2. Podłącz port ETH urządzenia NetHSM’s do sieci. Nie należy korzystać z portu ETH urządzenia BMC, ponieważ umożliwia on szerszy dostęp do systemu. Urządzenie NetHSM jest dostępne pod adresem 192.168.1.1.

  3. Zmienić hasło portu BMC ETH.

  4. Zainicjuj NetHSM za pomocą narzędzia wiersza poleceńnitropy. Alternatywnie można użyć interfejsu REST API.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w innych częściach dokumentacji.