Jak skonfigurować systemy IDS/IPS za pomocą programu Suricata?#

OPNSense wykorzystuje Suricatę do świadczenia usługi IPS/IDS. Suricata jest już zainstalowana i działa po wstępnej konfiguracji.

Ustawienia dotyczące administracji, monitorowania i rejestrowania można znaleźć w sekcji „Usługi -> Wykrywanie włamań”.

Więcej informacji na temat konfigurowania systemów IDS/IPS można znaleźć na stronie:

https://docs.opnsense.org/manual/ips.html