Konfiguracja dynamicznego DNS#

**Istnieją dwa sposoby skonfigurowania dynamicznego dostawcy DNS, który będzie używany i aktualizowany przez instancję NextBox.

W przeciwieństwie do metody zdalnego dostępu backwards proxy, to podejście zapewni pełne szyfrowanie end-to-end przy użyciu Twojego własnego certyfikatu TLS nabytego od Let’s Encrypt.

Dynamiczny DNS z przewodnikiem#

Konfiguracja sterowana zarejestruje dla Ciebie konto na stronie desec.io. Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować urządzenie NextBox przy użyciu metody Guided Dynamic DNS:

  • W kroku pierwszym musisz podać adres e-mail oraz domenę, którą chcesz zarejestrować. Upewnij się, że masz dostęp do tego konta e-mail, a domena kończy się na .dedyn.io. Możesz przejść do następnego kroku rejestrując się na `desec.io`_ lub bez (np. jeśli już wcześniej zarejestrowałeś tę domenę).

  • Po rejestracji na stronie desec.io otrzymasz e-mail weryfikacyjny, który przeprowadzi Cię przez proces rejestracji na stronie desec.io. Po jego zakończeniu otrzymasz tajny token, który jest potrzebny w kroku drugim.

Podpowiedź

Jeśli nie otrzymasz e-maila weryfikacyjnego, spróbuj reset password (używając tego samego adresu e-mail) na stronie desec.io, aby ustawić hasło, które pozwoli Ci zalogować się na Twoje konto.

  • W drugim kroku należy wprowadzić właśnie uzyskany secret token do pola wprowadzania danych, aby zakończyć konfigurację dynamicznego systemu dns.

Podpowiedź

Twój token zostanie Ci przedstawiony tylko raz (po procesie weryfikacji). Jeśli potrzebujesz nowego tokena, musisz utworzyć nowy wewnątrz zarządzanie tokenami w ustawieniach konta desec.io.

  • Po zakończeniu drugiego kroku możesz Kontynuować aktywację TLS - patrz poniżej…

Własny dynamiczny DNS#

Aby zaktualizować dynamiczny DNS o aktualnie używane IP, NextBox używa ddclient, który może być skonfigurowany bezpośrednio tutaj lub za pomocą opisanej wcześniej metody Guided DNS.

W tej konfiguracji musisz podać domenę, którą ta konfiguracja umożliwia oraz zawartość pliku ddclient.conf używanego przez ddclient. Różne przykłady można znaleźć w oficjalnej dokumentacji, ten używany do konfiguracji kierowanego DNS używa następującego szablonu:

daemon=300
protocol=dyndns2
use=cmd, cmd='curl https://checkipv4.dedyn.io'
ssl=yes
server=update.dedyn.io
login=[domain]
password='[token]'
[domain]
  • Po wprowadzeniu tej konfiguracji, można kontynuować aktywację TLS - patrz poniżej

Włącz TLS#

Na tej stronie należy najpierw poczekać, aż paski stanu się uspokoją, a przede wszystkim upewnić się, że reachability [osiągalność] NextBoxa została pomyślnie przetestowana. Jeśli tak jest, kliknij Enable TLS, aby uzyskać certyfikat TLS.

Informacja

Jeśli test dostępności nie powiedzie się, upewnij się, że twój port forwarding jest skonfigurowany poprawnie.