Integracja z aplikacją niestandardową#

W celu zintegrowania NetHSM z własnymi aplikacjami» dostępne są biblioteki klienckie dla prawie wszystkich języków programowania, w tym na przykład JavaScript, C++ i Python. Dlatego zalecamy używanie OpenAPI Generator.

Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych języków, należy wpisać

$ docker run --pull --rm -ti openapitools/openapi-generator-cli list -i stable

Następnie możesz wygenerować klienta NetHSM dla swojego języka programowania w następujący sposób:

$ docker run --rm -ti -v "${PWD}/out:/out" openapitools/openapi-generator-cli generate -i=https://nethsmdemo.nitrokey.com/api_docs/gen_nethsm_api_oas20.json -o out -g javascript

Wygenerowany kod klienta, w tym przykładzie JavaScript, zostanie utworzony w katalogu ./out/. Katalog ten zawiera również niezbędną dokumentację jak go używać.