Reset fabryczny#

Ostrzeżenie

Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia NextBox spowoduje nieuchronne usunięcie wszystkich plików w urządzeniu NextBox oraz wszelkich ustawień konfiguracyjnych.

**Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia NextBox, wystarczy nacisnąć przycisk sprzętowy i przytrzymać go przez 5 sekund.

Po naciśnięciu przycisku dioda NextBox zmieni kolor na niebieski, po upływie 5 sekund kolor zmieni się na migający czerwony (patrz Dokumentacja diod). Kiedy dioda LED ponownie osiągnie kolor zielony, twój NextBox jest gotowy do wstępnej konfiguracji, jak opisano w Getting Started.

img1

Podpowiedź

Przycisk sprzętowy jest przyciskiem typu „pinhole”, podobnym do tych z innych urządzeń wbudowanych. Do jego wciśnięcia zalecane jest użycie cienkiej (~1mm) szpilki przypominającej igłę. Np. szpilka do wyjmowania karty sim ze smartfona działa świetnie. Należy uważać, aby nie naciskać przycisku zbyt mocno, ostrożnie, powinien być rozpoznawalny haptyczny feedback (kliknięcie przycisku) przy minimalnej przyłożonej sile.