Hasła#

Hasła mogą składać się z:

  • Logowanie

  • Hasło

  • Komentarz (np. odniesienie do strony internetowej)

  • OTP (HOTP lub TOTP)

Wszystkie pola są opcjonalne i mogą być edytowane i dodawane w dowolnym momencie za pomocą przycisku „Edytuj”.

Lista stron internetowych obsługujących OTP znajduje się na stronie dongleauth.com.

Zastosowanie#

Wpisy są podzielone na dwie kategorie: niezabezpieczone (wyświetlane jako otwarta kłódka) i zabezpieczone (wyświetlane jako zamknięta kłódka). Dostęp do wpisów niezabezpieczonych można uzyskać bezpośrednio. Dostęp do chronionych wpisów można uzyskać tylko za pomocą kodu PIN.

Możesz utworzyć chroniony wpis, zaznaczając pole „Chroń kodem PIN” podczas dodawania nowego wpisu.

Istnieje również opcja wymagania obecności użytkownika w postaci wymaganego dotknięcia przycisku Nitrokey 3 w celu uzyskania dostępu do wpisu poprzez zaznaczenie pola „Wymagaj obecności użytkownika”.