Rozpoczęcie pracy#

W tym rozdziale opisano fizyczną instalację i zaopatrzenie urządzenia NetHSM.

Sprawdzić szczelność sprzętu#

Sprzęt NetHSM został dostarczony w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Prosimy o dokładne prześledzenie trzyetapowego procesu w celu sprawdzenia, czy przesyłka dotarła bezpiecznie.

 1. Sprawdź, czy na papierze pakowym nie ma rozdarć, nacięć, dziur lub uszkodzonego zgrzewu.

  Przednia strona opakowania

  Przednia strona opakowania#


  Tylna strona opakowania

  Tylna strona opakowania#


  Dolna strona opakowania

  Dolna strona opakowania#


  Górna strona opakowania

  Górna strona opakowania#


  Pakiet po lewej stronie

  Pakiet po lewej stronie#

 2. Sprawdź unikalną ręcznie robioną brokatową pieczęć na górze papieru pakowego. Jej zdjęcie otrzymasz od nas po zapakowaniu drogą mailową. Porównaj otrzymane zdjęcie z pieczęcią. Jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany, skontaktuj się z nami w celu ustalenia dalszych działań.

  Uszczelnienie opakowania

  Uszczelnienie opakowania#

 3. Po sprawdzeniu, czy plomba na papierze pakowym nie została naruszona, usuń papier pakowy. Na koniec sprawdź cztery plomby znajdujące się z boku urządzenia NetHSM.

  Położenie czterech pieczęci

  Położenie czterech pieczęci#


  Uszczelka z boku obudowy

  Uszczelka z boku obudowy#

Instalacja sprzętu#

Obudowa sprzętowa NetHSM jest przeznaczona do montażu w stojaku. Należy upewnić się, że jest ona zainstalowana w odpowiednim stojaku. Aby zainstalować urządzenie NetHSM, należy postępować zgodnie z dwuetapowym procesem.

 1. Podłącz kabel zasilający do Power Port, a kabel sieciowy do Network Port. Następnie naciśnij Power Switch, aby włączyć zasilanie.

  Tylna strona serwera

  Tylna strona serwera#

 2. Naciśnij Power Button [przycisk zasilania], aby włączyć urządzenie NetHSM. Przycisk Reset służy wyłącznie do wymuszonego ponownego uruchomienia urządzenia NetHSM. Jeśli urządzenie NetHSM jest uruchomione, wskaźnik Power Indicator [zasilanie] z przodu urządzenia będzie świecić.

  Ostrzeżenie

  Nie należy używać BMC Network Port, ponieważ umożliwia on szerszy dostęp do systemu.

  Przednia strona serwera

  Przednia strona serwera#

W stanie niezarezerwowanym domyślny fabryczny adres IP urządzenia NetHSM to 192.168.1.1.

Provisioning#

Nowy lub w inny sposób Unprovisioned NetHSM musi być najpierw zaopatrzony w hasła i aktualny czas. Hasło administratora ** jest przeznaczone dla pierwszego konta użytkownika, które jest superużytkownikiem NetHSM. Hasło odblokowujące ** służy do odszyfrowania danych użytkownika NetHSM.

Wstępny provisioning jest wykonywany w następujący sposób.

Opcje dodatkowe.

Opcja

Opis

-t, --system-time.

Czas systemowy do ustawienia (Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ).

Informacja

Jeśli czas nie zostanie przekazany ręcznie, będzie on pochodził z systemu nitropy, na którym jest uruchomiony. Jeśli czas jest podawany ręcznie, upewnij się, że podajesz go w strefie czasowej UTC.

Przykład

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST provision
Unlock passphrase:
Repeat for confirmation:
Admin passphrase:
Repeat for confirmation:
NetHSM localhost:8443 provisioned

Ostrzeżenie

Domyślnym trybem rozruchu jest Unattended Boot. Proszę zapoznać się z rozdziałem Tryb rozruchu, aby dowiedzieć się więcej.