Rozpoczęcie pracy#

W tym rozdziale opisano fizyczną instalację i zaopatrzenie urządzenia NetHSM.

Sprawdzić szczelność sprzętu#

Sprzęt NetHSM został dostarczony w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Prosimy o dokładne prześledzenie trzyetapowego procesu w celu sprawdzenia, czy przesyłka dotarła bezpiecznie.

 1. Sprawdź, czy na papierze pakowym nie ma rozdarć, nacięć, dziur lub uszkodzonego zgrzewu.

  Przednia strona opakowania

  Przednia strona opakowania#


  Tylna strona opakowania

  Tylna strona opakowania#


  Dolna strona opakowania

  Dolna strona opakowania#


  Górna strona opakowania

  Górna strona opakowania#


  Pakiet po lewej stronie

  Pakiet po lewej stronie#

 2. Sprawdź unikalną ręcznie robioną brokatową pieczęć na górze papieru pakowego. Jej zdjęcie otrzymasz od nas po zapakowaniu drogą mailową. Porównaj otrzymane zdjęcie z pieczęcią. Jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany, skontaktuj się z nami w celu ustalenia dalszych działań.

  Uszczelnienie opakowania

  Uszczelnienie opakowania#

 3. Po sprawdzeniu, czy plomba na papierze pakowym nie została naruszona, usuń papier pakowy. Na koniec sprawdź cztery plomby znajdujące się z boku urządzenia NetHSM.

  Położenie czterech pieczęci

  Położenie czterech pieczęci#


  Uszczelka z boku obudowy

  Uszczelka z boku obudowy#

Instalacja sprzętu#

Obudowa sprzętowa NetHSM jest przeznaczona do montażu w stojaku. Należy upewnić się, że jest ona zainstalowana w odpowiednim stojaku. Aby zainstalować urządzenie NetHSM, należy postępować zgodnie z dwuetapowym procesem.

 1. Podłącz kabel zasilający do Power Port, a kabel sieciowy do Network Port. Następnie naciśnij Power Switch, aby włączyć zasilanie.

  Tylna strona serwera

  Tylna strona serwera#

 2. Naciśnij Power Button [przycisk zasilania], aby włączyć urządzenie NetHSM. Przycisk Reset służy wyłącznie do wymuszonego ponownego uruchomienia urządzenia NetHSM. Jeśli urządzenie NetHSM jest uruchomione, wskaźnik Power Indicator [zasilanie] z przodu urządzenia będzie świecić.

  Ostrzeżenie

  Nie należy używać BMC Network Port, ponieważ umożliwia on szerszy dostęp do systemu.

  Przednia strona serwera

  Przednia strona serwera#

W stanie niezarezerwowanym domyślny fabryczny adres IP urządzenia NetHSM to 192.168.1.1.

Provisioning#

Nowy lub w inny sposób Unprovisioned NetHSM musi być najpierw zaopatrzony w hasła i aktualny czas. Hasło administratora ** jest przeznaczone dla pierwszego konta użytkownika, które jest superużytkownikiem NetHSM. Hasło odblokowujące ** służy do odszyfrowania danych użytkownika NetHSM.

Ostrzeżenie

Hasła odblokowującego nie można zresetować bez znajomości aktualnej wartości. Jeśli hasło odblokowujące zostanie utracone, nie można go zresetować do nowej wartości ani odblokować NetHSM.

Wstępny provisioning jest wykonywany w następujący sposób.

Opcje dodatkowe.

Opcja

Opis

-t, --system-time.

Czas systemowy do ustawienia (Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ).

Informacja

Jeśli czas nie zostanie przekazany ręcznie, będzie on pochodził z systemu nitropy, na którym jest uruchomiony. Jeśli czas jest podawany ręcznie, upewnij się, że podajesz go w strefie czasowej UTC.

Przykład

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST provision
Unlock passphrase:
Repeat for confirmation:
Admin passphrase:
Repeat for confirmation:
Warning: The unlock passphrase cannot be reset without knowing the current value. If the unlock passphrase is lost, neither can it be reset to a new value nor can the NetHSM be unlocked.
NetHSM localhost:8443 provisioned

Ostrzeżenie

Domyślnym trybem rozruchu jest Attended Boot. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Tryb rozruchu.