Statyczna konfiguracja DNS#

Ta konfiguracja zostanie wykorzystana, jeśli DNS i tym samym domenę dla NextBox skonfigurowano np. w routerze internetowym.

W przeciwieństwie do metody zdalnego dostępu backwards proxy, to podejście zapewni pełne szyfrowanie end-to-end przy użyciu Twojego własnego certyfikatu TLS nabytego od Let’s Encrypt.

Aby używać skonfigurowanej domeny z NextBox i jego instancją Nextcloud, musisz podać pełną domenę, aby zaufać tej domenie wewnątrz instancji Nextcloud.

Na przykład wewnątrz „Fritz!Box” można to zrobić poprzez przejście do: „Internet -> Permit Access -> DynDNS” i skonfigurowanie dostawcy dynamicznego DNS według własnego wyboru.