Miękki reset#

Jeśli kiedykolwiek NextBox nie uruchamia się lub zachowuje się dziwnie, miękki reset może rozwiązać problemy Funkcja miękkiego resetu próbuje naprawić niektóre typowe awarie NextBox. Tak więc, gdy coś jest nie tak, np. NextBox nie uruchamia się, pierwszą rzeczą, którą można wypróbować, jest miękki reset.

Aby rozpocząć miękki reset urządzenia NextBox, wystarczy nacisnąć przycisk sprzętowy 2 razy w ciągu 2 sekund.

Dioda LED NextBox zmieni kolor na niebieski po każdym naciśnięciu, po drugim naciśnięciu zmieni kolor na migający niebieski (patrz :doc:` Dokumentacja LED <led-colors>`). Gdy dioda LED w końcu osiągnie zielony ponownie przez co najmniej 20 sekund, urządzenie NextBox jest ponownie gotowe do użycia. Nie odłączaj urządzenia NextBox podczas tego procesu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

img1

Podpowiedź

Przycisk sprzętowy jest przyciskiem typu „pinhole”, podobnym do tych z innych urządzeń wbudowanych. Do jego wciśnięcia zalecane jest użycie cienkiej (~1mm) szpilki przypominającej igłę. Np. szpilka do wyjmowania karty sim ze smartfona działa świetnie. Należy uważać, aby nie naciskać przycisku zbyt mocno, ostrożnie, powinien być rozpoznawalny haptyczny feedback (kliknięcie przycisku) przy minimalnej przyłożonej sile.