Nitrokey HSM z macOS#

  1. Zainstaluj OpenSC. Alternatywnie, zainstaluj ten sterownik (source).

  2. Zdefiniuj SO-PIN i PIN według własnego wyboru. Zobacz ` te instrukcje <https://github.com/OpenSC/OpenSC/wiki/SmartCardHSM#initialize-the-device>`__. Następnie możesz zacząć generować nowe klucze.

Twój Nitrokey jest teraz gotowy do użycia.

  • Istnieje nitrotool jako wygodniejszy frontend do OpenSC. (hsmwiz)

  • Systemy wbudowane: Dla systemów z minimalną ilością pamięci moduł tylko do odczytu PKCS#11 jest dostarczany przez projekt sc-hsm-embedded.

  • Ten moduł PKCS#11 jest przydatny we wdrożeniach, w których nie jest wymagane generowanie kluczy w miejscu pracy użytkownika»*. Moduł PKCS#11 obsługuje również główne karty podpisu elektronicznego dostępne na rynku niemieckim.

  • OpenSCDP: SmartCard-HSM jest w pełni zintegrowany z OpenSCDP, otwartą platformą rozwoju kart inteligentnych. Zobacz skrypty wsparcia publicznego w celu uzyskania szczegółów.