Aktualizacja oprogramowania sprzętowego#

(Nitrokey 3 - Linux)

Ten przewodnik opisuje jak zaktualizować firmware na Nitrokey 3.

Ważne

Dla firmware v.1.0.0 i niższych aktualizacja usunie wszystkie dane użytkownika! Upewnij się, że masz włączone odpowiednie zapasowe metody logowania i/lub upewnij się, że Nitrokey 3 nie jest jedynym sposobem uwierzytelniania/2FA dla Twoich aplikacji/usług.

Dla firmware v1.0.1 i wyższych dane użytkownika są zachowywane podczas aktualizacji. Tak czy inaczej, pamiętaj, aby zawsze mieć inne urządzenie (lub metodę logowania) zarejestrowane w serwisie, jeśli z jakiegoś powodu Twoje dane nie zostaną zachowane.

Jak zaktualizować#

Ważne

Nigdy nie odłączaj Nitrokey 3 ani nie przerywaj procesu podczas aktualizacji, ponieważ w ten sposób Twoje urządzenie może stać się bezużyteczne!

  1. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję pynitrokey, sprawdź instrukcje instalacji dla swojego systemu operacyjnego.

  2. Uruchom nitropy nk3 update.

  3. Po otrzymaniu instrukcji nitropy dotknij urządzenia, aby aktywować bootloader.

  4. tylko dla systemumacOS: Jeśli instrukcja nitropy uruchom ponownie polecenie update.

  5. Proszę poczekać na zakończenie procesu. (Może się to różnić w zależności od systemu operacyjnego)

  6. Optional: uruchom nitropy nk3 test aby sprawdzić czy urządzenie działa poprawnie po flashowaniu

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów prosimy o pobranie logów z katalogu /tmp (/tmp/nitropy.log.*).

Rozwiązywanie problemów:#

Problem: Dostaję permission denied for /dev/hidrawX podczas aktualizacji.

To prawdopodobnie oznacza, że użytkownik nie ma wymaganych uprawnień do odczytu i zapisu urządzenia. Upewnij się, że skonfigurowałeś poprawne udev-rules. Pobierz ten zestaw udev-rules i umieść go w swoim katalogu udev rules (np. /etc/udev/rules.d). Następnie wyjmij Nitrokey 3 z gniazda USB i uruchom: udevadm control --reload-rules && udevadm trigger lub zrestartuj komputer. Po tym aktualizacja powinna działać bez problemu z uprawnieniami.