Reset fabryczny#

Istnieją dwa rodzaje przywracania ustawień fabrycznych dla urządzeń Nitrokey Pro:

  • przywrócenie ustawień fabrycznych karty inteligentnej OpenPGP, na przykład przy użyciu gpg --card-edit, a następnie admin i na końcu: factory-reset.

  • przywrócenie ustawień fabrycznych całego urządzenia Nitrokey za pomocą aplikacji Nitrokey App.

Ponadto możliwe jest wygenerowanie nowego klucza AES, który jest używany do szyfrowania programu Password Safe, bez konieczności przywracania ustawień fabrycznych.

Informacja

Aplikacja Nitrokey zawsze generuje nowy klucz AES po wykonaniu resetu fabrycznego.

Poniższa tabela opisuje różnice pomiędzy tymi trzema operacjami:

Nieruchomości

Przywracanie ustawień fabrycznych OpenPGP

Przywrócenie ustawień fabrycznych Nitrokey

Generowanie klucza AES

Wymaga kodu PIN administratora

nie

tak

tak

Niszczy klucze OpenPGP

tak

tak

nie

Niszczy sejf z hasłami

tak [2]_

tak

tak [2]_

Niszczy hasła jednorazowe

nie

tak

nie