Aktualizacja oprogramowania sprzętowego#

(Nitrokey Start - Linux)

Ważne

Aktualizacja może doprowadzić do utraty danych, więc upewnij się, że masz włączone odpowiednie metody logowania w kopii zapasowej i/lub upewnij się, że Nitrokey Start nie jest jedynym sposobem uwierzytelniania/2FA dla Twoich aplikacji/usług.

Ważne

Nigdy nie odłączaj Nitrokey 3 ani nie przerywaj procesu podczas aktualizacji, ponieważ w ten sposób Twoje urządzenie może stać się bezużyteczne!

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia Nitrokey Start, należy wykonać następujące czynności.

 1. Zainstaluj pip3.

$ sudo apt install python3-pip
 1. Zainstaluj pynitrokey. Do tego potrzebne jest połączenie z Internetem.

$ pip3 install --user pynitrokey
 1. Podłącz swój Nitrokey Start i sprawdź jego rozpoznanie.

$ nitropy start list
   *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
   :: 'Nitrokey Start' keys:
   FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.8)
 1. Rozpocznij proces aktualizacji. Do tego celu potrzebne jest połączenie z Internetem.

$ nitropy start update
 1. Następnie zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu PIN administratora Twojego Nitrokey Start. (Domyślny PIN: 12345678)

*** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
Nitrokey Start firmware update tool
Platform: Linux-5.3.0-59-generic-x86_64-with-Ubuntu-18 04-bionic
System: Linux, is_linux: True
Python: 3.6.9
Saving run log to: /tmp/nitropy.log.d4erqux4
Admin password: "your admin PIN"
 1. W zakładce „Urządzenie” znajdziesz informacje o aktualnej wersji Twojego Nitrokey Start. W pierwszej pozycji pod „Proszę zwrócić uwagę” możesz zobaczyć najnowszą dostępną wersję oprogramowania sprzętowego. Teraz musisz potwierdzić aktualizację przyciskiem „tak”.

Firmware data to be used:

- FirmwareType.REGNUAL: 4504, hash: ...b'65ac82a1' valid (from ...built/RTM.10/regnual.bin)

- FirmwareType.GNUK: 131072, hash: ...b'f85da8f7' valid (from ...prebuilt/RTM.10/gnuk.bin)
Currently connected device strings:
Device:
  Vendor: Nitrokey
 Product: Nitrokey Start
  Serial: FSIJ-1.2.15-43100927
 Revision: RTM.9
  Config: NITROKEY_START:dfu=no:debug=no:pinpad=no:certdo=yes:factory_reset=yes
   Sys: 3.0
Please note:

- Latest firmware available is: RTM.10 (published: 2020-06-04T12:34:14Z),
 provided firmware: None

- All data will be removed from the device

- Do not interrupt the update process, or the device will not run properly

- Whole process should not take more than 1 minute
Do you want to continue? [yes/no]: yes
 1. Wersję oprogramowania sprzętowego można sprawdzić po zakończeniu procesu aktualizacji.

$ nitropy start list
 *** Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2 & Nitrokey Start
 :: 'Nitrokey Start' keys:
 FSIJ-1.2.15-87042524: Nitrokey Nitrokey Start (RTM.10)