Nitrokey FIDO U2F z Linuksem#

Nitrokey FIDO U2F obsługuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA). W przypadku uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), Nitrokey FIDO U2F jest sprawdzany dodatkowo do hasła.

Nitrokey FIDO U2F może być używany z każdą aktualną przeglądarką.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)#

  1. Otwórz jedną z ` stron internetowych, które obsługują FIDO U2F <https://www.dongleauth.com/>`_.

  2. Zaloguj się do serwisu internetowego i włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie w ustawieniach swojego konta. (W większości przypadków link do dokumentacji obsługiwanej usługi internetowej znajdziesz na stronie dongleauth.com).

  3. Zarejestruj swój Nitrokey FIDO U2F w ustawieniach konta, dotykając przycisku aktywacji Nitrokey FIDO U2F. Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia musisz aktywować Nitrokey FIDO U2F w ten sposób przy każdym logowaniu.

Teraz jesteś gotowy do pracy.

Ważne

Aplikacja Nitrokey nie może być używana dla Nitrokey FIDO U2F.

Rozwiązywanie problemów#