Ručná aktivácia režimu aktualizácie#

Poznámka

Nasledujúce kroky sú potrebné len vtedy, ak používate systém Windows 10 Build 1809 (alebo vyšší) a úložisko Nitrokey s firmvérom 0.52 alebo starším. Vo všetkých ostatných prípadoch, alebo ak máte prístup k inému systému, postačuje a je jednoduchšia bežná aktualizácia podľa popisu tu.

Čo je potrebné#

Na manuálne prepnutie úložiska Nitrokey do režimu aktualizácie (bez použitia aplikácie Nitrokey) je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

  • Kľúč USB (Všetky údaje na kľúči USB sa stratia! Pred vytvorením si prosím vytvorte zálohu!)

  • Softvér Balena Etcher

  • Na tento účel sme vytvorili Obrázok USB. Stiahnite si len súbor končiaci na „.img.zip“.

Inštalácia Balena Etcher#

Balena Etcher nám pomôže nainštalovať obraz USB na kľúč USB. Dvakrát kliknite na predtým stiahnutý inštalačný súbor a postupujte podľa pokynov.

img1
Obrázok2

Inštalácia obrazu USB pomocou Balena Etcher#

Program sa zvyčajne otvorí ihneď po inštalácii. Ak nie, na pracovnej ploche nájdete zástupcu. Pomocou aplikácie vyberte predtým stiahnutý súbor s obrázkom, ktorý končí na „.img.zip“. Teraz vložte kľúč USB. Mala by sa automaticky rozpoznať. Stlačte tlačidlo „Flash!“, aby ste mohli pokračovať.

Obrázok3
Obrázok4

Musíte povoliť aplikácii vykonávať zmeny.

Obrázok5
Obrázok7
Obrázok 8

Po úspešnom prenose obrazu sa systém Windows môže spýtať, či sa má zariadenie naformátovať. Je dôležité, aby ste klikli na „Zrušiť“, inak systém Windows prepíše kľúč USB.

Obrázok9

Zavedenie systému z kľúča USB#

Teraz je potrebné systém reštartovať. USB kľúč musí zostať v USB porte, aby sa systém mohol spustiť na USB kľúči. Niektoré zariadenia sú nakonfigurované tak, aby sa automaticky spustili z USB kľúča, ak obsahuje systém. Ak sa hneď po reštarte namiesto obrazu USB spustí systém Windows, musíte nastaviť systém BIOS na spúšťanie z USB. V mnohých systémoch to možno vykonať pomocou klávesu Escape, klávesu F10, F11 alebo F12. Často sa pri spúšťaní zariadenia nachádza aj nápoveda, ktorú klávesu použiť v tzv.

Po spustení systému vyberte jazyk zadaním 1 (angličtina) a stlačte Enter.

Obrázok10

Na požiadanie vložte úložisko Nitrokey.

Obrázok11

Režim aktualizácie firmvéru sa spustí automaticky, ak je nastavené štandardné heslo. V opačnom prípade musíte zadať svoje heslo a stlačiť kláves enter.

Obrázok12

Po aktivácii aktualizácie firmvéru v úložisku Nitrokey sa po 60 sekundách vydá správa o reštartovaní. Vyberte pamäťové zariadenie USB. Potom môžete použiť nástroj Nitrokey Update Tool v systéme Windows, ako je popísané na tu.

Obnovenie pamäte USB#

Systém Windows by mal automaticky požiadať o naformátovanie kľúča USB hneď, ako ho prvýkrát vložíte do systému Windows. Stačí akceptovať požiadavku, aby ste mohli USB kľúč používať ako predtým.

Obrázok13