Aktualizácia firmvéru#

Varovanie

Pred aktualizáciou by ste mali zálohovať všetky údaje zo zariadenia, pretože aktualizácia firmvéru môže zničiť všetky údaje v zariadení (najmä od verzie firmvéru <0.45)!

Dôležité

Nikdy neodpájajte zariadenie Nitrokey 3 ani neprerušujte proces počas aktualizácie, pravdepodobne sa tým vaše zariadenie stane nepoužiteľným!

 1. Stiahnite si Aplikáciu Nitrokey a Aktualizačný nástroj Nitrokey. Aktualizačný nástroj Nitrokey Update Tool je v súčasnosti k dispozícii len pre systémy macOS a Windows.

 2. Stiahnite si najnovší súbor firmvéru „.hex“ z zde. Staršie verzie sú zde.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie Nitrokey a prejdite na položku „Configure“ -> „Enable Firmware Update“. Predvolené heslo firmvéru je „12345678“.

  Povolenie aktualizácie firmvéru

  Poznámka

  Po aktivácii režimu aktualizácie už aplikácia Nitrokey nezisťuje úložisko Nitrokey. Musíte postupovať podľa pokynov opísaných nižšie, aby opäť fungoval.

  Poznámka

  Ak používate Microsoft Windows Build 1809 a Nitrokey Storage Firmware 0.52 alebo nižšiu verziu, musíte použiť iný systém, alebo ak to nie je možné, použite tento návod na zapnutie režimu aktualizácie firmvéru.

 4. Spustite nástroj Nitrokey Update Tool a kliknite na položku „Select firmware file“. Vyberte predtým stiahnutý súbor firmvéru „.hex“. Kliknutím na „Update firmware“ (Aktualizovať firmvér) spustite proces aktualizácie. Po dokončení aktualizácie by aplikácia Nitrokey mala vaše zariadenie opäť rozpoznať.

  Nástroj na aktualizáciu Nitrokey