Инсталиране на Linux#

Flathub / Flatpak#

Предпочитаният метод за инсталиране за Linux е чрез Flathub:

  1. Настройка flathub / flatpak

  2. Изпълнете flatpak install flathub com.nitrokey.nitrokey-app2, за да инсталирате (или използвайте родната интеграция на Flathub във вашата операционна система, т.е. „Софтуер“ в системите Ubuntu)

  3. Настройване на правилата на udev за nitropy

  4. Стартирайте Nitrokey App2, като използвате flatpak run com.nitrokey.nitrokey-app2 или използвайте създадения запис в стартовото меню.

Note

Понастоящем актуализирането на Nitrokey 3 Mini не се поддържа чрез пакета flatpak. Това ще бъде поправено в някоя от следващите версии.

Ръчно инсталиране#

  1. Изтегляне двоичната програма за Linux Nitrokey App 2

  2. Изтеглете архива и задайте двоичния файл като изпълним

  3. Настройване на правилата на udev за nitropy

  4. Изпълнение на двоичния файл