Инсталиране на Windows#

  1. Изтеглете инсталатора на Windows (файл MSI).

  2. Изпълнете инсталатора на Windows, за да инсталирате Nitrokey App 2 в системата си.

  3. Стартирайте приложението Nitrokey App 2 от приложенията си.

Като алтернатива можете да изтеглите и да изпълните преносимата двоична програма за Windows без инсталация.