Nitrokey 3 z Linuksem#

Nitrokey 3 obsługuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) oraz uwierzytelnianie bez hasła:

  • W przypadku bezhasłowego uwierzytelniania wpisywanie hasła jest zastępowane logowaniem za pomocą Nitrokey 3 i kodu PIN.

  • W przypadku uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) oprócz hasła sprawdzane jest również hasło Nitrokey 3.

Nitrokey 3 może być używany z dowolną przeglądarką i aplikacją Nitrokey App 2.

Uwierzytelnianie bez hasła#

  1. Otwórz stronę internetową, która obsługuje FIDO2.

  2. Zaloguj się na stronie internetowej i przejdź do „Ustaw klucz bezpieczeństwa” w ustawieniach bezpieczeństwa swojego konta.

  3. Teraz musisz ustawić kod PIN dla Nitrokey 3.

  4. Po wyświetleniu monitu dotknij przycisku Nitrokey 3.

  5. Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia należy aktywować Nitrokey 3 w ten sposób przy każdym logowaniu, po wprowadzeniu kodu PIN.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)#

  1. Otwórz jedną z ` stron internetowych, które obsługują FIDO U2F <https://www.dongleauth.com/>`_.

  2. Zaloguj się do serwisu internetowego i włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie w ustawieniach swojego konta. (W większości przypadków link do dokumentacji obsługiwanej usługi internetowej znajdziesz na stronie dongleauth.com).

  3. Zarejestruj swoje Nitrokey 3 w ustawieniach konta, dotykając przycisku, aby aktywować Nitrokey 3. Po pomyślnym skonfigurowaniu urządzenia musisz aktywować Nitrokey 3 w ten sposób przy każdym logowaniu.

Teraz jesteś gotowy do pracy.