Używanie Nitrokey 3 z nitropy#

nitropy można użyć do sporządzenia listy urządzeń Nitrokey 3 i zarządzania nimi.

Instalacja#

Proszę zobaczyć ten przewodnik dla instrukcji instalacji pynitrokey.

Lista urządzeń Nitrokey 3#

Użyj nitropy list lub nitropy nk3 list, aby wyświetlić listę wszystkich podłączonych urządzeń:

$ nitropy list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey FIDO2' keys
:: 'Nitrokey Start' keys:
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

Odpytywanie informacji o urządzeniu#

Obecnie dostępne są następujące polecenia służące do wyszukiwania informacji o urządzeniu:

 • nitropy nk3 version: zapytanie o wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia

  $ nitropy nk3 version
  Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
  v1.0.0
  

Praca z wieloma urządzeniami#

Jeśli podłączonych jest wiele urządzeń Nitrokey 3, możesz użyć opcji --path, aby wybrać jedno z nich. Aby określić ścieżkę urządzenia, użyj polecenia nitropy list lub nitropy nk3 list.

$ nitropy nk3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Error: Multiple Nitrokey 3 devices found -- use the --path option to select one

$ nitropy nk3 list
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
:: 'Nitrokey 3' keys
/dev/hidraw4: Nitrokey 3 DD59A7F00CCB715DB515F83C346CA8AD
/dev/hidraw3: Nitrokey 3

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw3 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.0

$ nitropy nk3 --path /dev/hidraw4 version
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
v1.0.1

Rozwiązywanie problemów#

Aby zdiagnozować problemy z urządzeniem Nitrokey 3, możesz użyć polecenia nitropy nk3 test. Wykonuje ono szereg testów w celu określenia stanu urządzenia.

Jeśli testy zakończą się powodzeniem, drukowane jest podsumowanie wykonanych czynności:

$ nitropy nk3 test
Nitrokey tool for Nitrokey FIDO2, Nitrokey Start, Nitrokey 3 & NetHSM
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw3

[1/3]  UUID query           SUCCESS     [not supported]
[2/3]  Firmware version query     SUCCESS     v1.0.0
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[3/3]  FIDO2              SUCCESS

3 tests, 3 successful, 0 skipped, 0 failed

Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, komunikat o błędzie zawiera ścieżkę do pliku dziennika zawierającego szczegółowe informacje. Prosimy o dołączenie tego pliku dziennika do zgłoszeń do pomocy technicznej.

Jeśli dla urządzenia został ustawiony pin FIDO2, należy użyć opcji --pin:

$ nitropy nk3 test --pin 1234