Nitrokey Start, Linux#

 1. Zainstaluj scdaemon i GnuPG 2.1 lub nowszą wersję za pomocą menedżera pakietów (np. apt update && apt install scdaemon gnupg2 w Ubuntu).

 2. Podłącz Nitrokey do komputera.

 3. Użyj GnuPG do generowania nowych kluczy lub importowania istniejących.

  Informacja

  W istocie konieczne jest najpierw zaimportowanie lub utworzenie nowych kluczy, a następnie zmiana kodów PIN. W przeciwnym razie zmiana PIN-u użytkownika nie powiedzie się! Ponadto nadpisanie kluczy powoduje zresetowanie PIN-u (wartości domyślne), należy o tym pamiętać!

 4. Zmień kod PIN administratora (domyślny: 12345678), a następnie kod PIN użytkownika (domyślny: 123456) na wybrany przez siebie.

  • PIN musi składać się z co najmniej 14 znaków (począwszy od RTM.8), może zawierać dowolny znak (nie tylko cyfry). Nie należy wybierać tylko cyfr. Jeśli twoje środowisko na to pozwala, użyj emotikonów lub znaków narodowych.

  • Im dłuższy kod PIN tym lepiej. Zamiast tego można użyć 6 losowo wybranych słów, aby zapewnić takie samo lub lepsze bezpieczeństwo niż losowy ciąg znaków.

  • Użyj «gpg -card-edit» -> «admin» -> «passwd», aby to osiągnąć (dla przypadku Admin PIN).

  • Proszę uważać, aby najpierw zmienić PIN administratora, a dopiero potem PIN użytkownika! W przeciwnym razie aktywowany zostanie tryb admin-less, zobacz tę instrukcję po dalsze informacje.

  • Opcjonalnie można ustawić kod Reset (przewodnik). Minimalna akceptowana długość to 8 znaków, jednak powinien on być tak długi jak PIN użytkownika.

  • KDF-DO pozwala na skrócenie kodu PIN do minimum 8 znaków, poprzez wykonanie części obliczeń na komputerze.

Firmware w wersji 1.2.5 lub niższej: W przypadku zapomnienia kodu PIN lub trzykrotnego błędnego wpisania go, do odblokowania potrzebny jest kod resetujący. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie już nadawało się do użytku! Dlatego proszę ` ustawić kod resetujący <https://www.fsij.org/doc-gnuk/gnuk-passphrase-setting.html>`__ **jak również podczas inicjalizacji klucza!

Twój Nitrokey jest teraz gotowy do użycia.

Tworzenie kluczy za pomocą OpenPGP lub S/MIME#

Istnieją dwa powszechnie stosowane standardy szyfrowania poczty elektronicznej. Podczas gdy OpenPGP/GnuPG jest popularny wśród osób prywatnych, S/MIME/x.509 jest używany głównie przez przedsiębiorstwa. Jeśli masz wątpliwości, który z nich wybrać, powinieneś użyć OpenPGP.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używać OpenPGP do szyfrowania wiadomości e-mail z Nitrokey, proszę zapoznać się z rozdziałem OpenPGP Email Encryption.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używać S/MIME do szyfrowania wiadomości e-mail z Nitrokey, proszę zapoznać się z rozdziałem S/MIME Email Encryption.

Proszę zauważyć, że aplikacja Nitrokey App nie może być używana dla tego urządzenia!

Rozwiązywanie problemów#

W niektórych systemach GNU/Linux konieczne jest ręczne wprowadzenie reguł UDEV dla urządzenia Nitrokey. Jeśli postępowałeś zgodnie z powyższymi instrukcjami i otrzymałeś komunikat:

gpg: OpenPGP card not available: No such device

proszę zainstalować Nitrokey App lub wpisać następujące polecenia w terminalu, aby pobrać i zainstalować reguły UDEV:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/