Povolenie sieťových nastavení, napr. Wifi#

Aby ste mohli používať Wifi, Bluetooth a ďalšie funkcie, musíte aktivovať „Nastavenia“ v „sys-net“.

  1. Kliknite na ikonu Qubes vľavo hore a vyberte Qubes:Settings (Nastavenia) v časti sys-net.

img1
  1. Prejdite do aplikácie, vyberte položku „Nastavenia“ a kliknite na „>“, aby ste ju presunuli na pravú stranu.

  2. Kliknite na tlačidlo „Apply“ a potom na tlačidlo „Ok“.

  3. Teraz by ste mali mať „Settings“ viditeľné v časti sys-net.

Poznámka

Ak sa po kliknutí na ňu neotvoria Nastavenia, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Oprava nastavení siete sys-net#

  1. Prejdite do terminálu sys-net.

  2. Otvorte súbor bashrc pomocou sudo vim ~/.bashrc.

Obrázok2
  1. Stlačením tlačidla „i“ povolíte editáciu a pridáte export XDG_CURRENT_DESKTOP=GNOME do súboru.

Obrázok3
  1. Uložte zmeny pomocou :wq.

  2. Reštartujte zariadenie NitroPad.

  3. Teraz by mali byť viditeľné Nastavenia.