Inštalácia aplikácie Nitrokey#

Poznámka

Väčšinou je aplikácia už predinštalovaná. Ak sa aplikácia nezobrazí v ponuke, stačí stlačiť tlačidlo „obnoviť aplikácie“ v nastaveniach sys-usb (pozri obrázok bod 7).

 1. Nastavte v „Qubes Settings“ sys-usb „Networking“ na predvolené a „Apply“ zmeny.

  img1
 2. Nastavte v „Qubes Settings“ šablóny Fedora „Networking“ na predvolené a „Apply“ zmeny.

  Obrázok2
 3. Otvorte terminál šablóny Fedora a spustite sudo dnf install nitrokey-app.

  Obrázok3
 4. Vypnite šablónu.

 5. Reštartujte všetky qubes na základe šablóny.

 6. Prejdite na „Application“ systému USB a vyberte aplikáciu Nitrokey.

  Obrázok5
 7. Kliknutím na šípku smerujúcu na pravú stranu ju presuniete na skratky a „Apply“ zmeny.

  Obrázok6
 8. Teraz môžete získať prístup k aplikácii Nitrokey kliknutím na sys-usb.

  Obrázok7