Inštalácia aplikácie Nitrokey#

Poznámka

Väčšinou je aplikácia už predinštalovaná. Ak sa aplikácia nezobrazí v ponuke, stačí stlačiť tlačidlo „obnoviť aplikácie“ v nastaveniach sys-usb (pozri obrázok bod 7).

  1. Nastavte v „Qubes Settings“ sys-usb „Networking“ na predvolené a „Apply“ zmeny.

img1
  1. Nastavte v „Qubes Settings“ šablóny Fedora „Networking“ na predvolené a „Apply“ zmeny.

Obrázok2
  1. Otvorte terminál šablóny Fedora a spustite sudo dnf install nitrokey-app.

Obrázok3
  1. Vypnite šablónu.

  2. Reštartujte všetky qubes na základe šablóny.

  3. Prejdite na „Application“ systému USB a vyberte aplikáciu Nitrokey.

Obrázok5
  1. Kliknutím na šípku smerujúcu na pravú stranu ju presuniete na skratky a „Apply“ zmeny.

Obrázok6
  1. Teraz môžete získať prístup k aplikácii Nitrokey kliknutím na sys-usb.

Obrázok7