Obnovenie hesla používateľa#

 1. Ak chcete spustiť počítač z inštalačného média, postupujte podľa nasledujúcich piatich krokov

  Krok 1
  Krok 2
  Krok 3
  Krok 4
  Krok 5
 2. V záchrannom okne zadajte: cryptsetup open /dev/sda3 qubes pre odomknutie zašifrovaného koreňového disku

 3. Pripojenie koreňového disku mount /dev/mapper/qubes_dom0-root /mnt

 4. Zmeňte root na chroot /mnt

 5. Zmena hesla passwd user (kde „user“ je vaše prihlasovacie meno do Qubes)

 6. Zadajte nové heslo a potvrďte ho

 7. Zadaním exit ukončíte chroot

 8. Zadajte reboot a potom spustite systém ako obyčajný bez inštalačného média