Obnovenie hesla používateľa#

  1. Ak chcete spustiť počítač z inštalačného média, postupujte podľa nasledujúcich piatich krokov

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
  1. V záchrannom okne zadajte: cryptsetup open /dev/sda3 qubes pre odomknutie zašifrovaného koreňového disku

  2. Pripojenie koreňového disku mount /dev/mapper/qubes_dom0-root /mnt

  3. Zmeňte root na chroot /mnt

  1. Zmena hesla passwd user (kde „user“ je vaše prihlasovacie meno do Qubes)

  2. Zadajte nové heslo a potvrďte ho

  3. Zadaním exit ukončíte chroot

  4. Zadajte reboot a potom spustite systém ako obyčajný bez inštalačného média