Zmena prístupovej frázy šifrovania disku#

(NitroPad - Ubuntu Linux)

  1. Ak chcete zmeniť prístupovú frázu pre šifrovanie disku, najprv kliknite na položku „Aktivity“ v ľavom hornom rohu a do vyhľadávacieho riadku zadajte „disk“. Potom vyberte program „Disky“, ktorý sa zobrazí v strede obrazovky.

img1
  1. Vyberte pole s nápisom „Luks“. Potom by malo mať oranžové pozadie.

Obrázok2
  1. Kliknite ľavým tlačidlom myši na ozubené kolesá a z kontextového menu vyberte položku „Change Passphrase“ (Zmeniť prístupovú frázu).

Obrázok3
  1. Ako aktuálnu prístupovú frázu zadajte „PleaseChangeMe“ a vyberte novú bezpečnú frázu.

Obrázok4
  1. Zadajte heslo svojho konta.