Zmena prístupovej frázy šifrovania disku#

 1. Ak chcete zmeniť prístupovú frázu pre šifrovanie disku, najprv kliknite na položku „Aktivity“ v ľavom hornom rohu a do vyhľadávacieho riadku zadajte „disk“. Potom vyberte program „Disky“, ktorý sa zobrazí v strede obrazovky.

  img1
 2. Vyberte pole s nápisom „Luks“. Potom by malo mať oranžové pozadie.

  Obrázok2
 3. Kliknite ľavým tlačidlom myši na ozubené kolesá a z kontextového menu vyberte položku „Change Passphrase“ (Zmeniť prístupovú frázu).

  Obrázok3
 4. Zadajte „12345678“ toto heslo bolo zmenené na verzii 10.04.2024, takže ak nefunguje, skúste ako aktuálnu prístupovú frázu použiť starú predvolenú: „PleaseChangeMe“ a vyberte novú bezpečnú frázu.

  Obrázok4
 5. Zadajte heslo svojho konta.