Återställning av Nitrokey#

Fabriksåterställning förnyar det hemliga material som lagras på Nitrokey FIDO U2F/Nitrokey FIDO2, vilket gör den till en helt ny nyckellogiksida. Den nya ägaren kan inte använda den för att logga in på den tidigare ägarens konto. När det gäller FIDO2 Resident Keys raderas materialet.

För att undvika oavsiktlig och illasinnad återställning av Nitrokey är den tid som krävs för bekräftelse av beröring för FIDO2-återställning längre och med ett tydligt LED-beteende (röd LED-lampa) än vid normal användning. För att återställa Nitrokey FIDO2, bekräfta genom att röra vid touchknappen i minst 5 sekunder tills den gröna eller blå lysdioden tänds.

Nitrokey FIDO2 kan återställas av:

  • pynitrokey-verktyg: nitropy fido2 reset (kräver administratörsrättigheter för att köras)

  • Google Chrome: Hantera säkerhetsnycklar via direktlänken: chrome://settings/securityKeys.