ÖppnaDNSSEC#

OpenDNSSEC är en verktygssvit för hantering av säkerheten för domännamn. Den kan direkt ladda en PKCS#11-modul och hantera nycklarna.

För att installera och konfigurera OpenDNSSEC kan du följa OpenDNSSEC Quick Start Guide. Du behöver inte installera SoftHSM, NetHSM PKCS#11-modulen kommer att användas istället.

Eftersom OpenDNSSEC behöver åtkomst för att hantera nycklarna och sedan använda dem, måste du konfigurera både administratörs- och operatörskontot i konfigurationsfilen för PKCS#11-modulen.

Du kan konfigurera OpenDNSSEC att läsa in modulen libnethsm_pkcs11.so genom att redigera filen /etc/opendnssec/conf.xml. Du måste lägga till följande rader:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Configuration>

...

  <RepositoryList>
     <Repository name="NetHSM">
         <Module>/root/libnethsm_pkcs11.so</Module>
         <PIN>opPassphrase</PIN>
         <TokenLabel>LocalHSM</TokenLabel>
     </Repository>
  ...

  </RepositoryList>

...

</Configuration>

Ersätt /root/libnethsm_pkcs11.so med sökvägen till modulen libnethsm_pkcs11.so. Du måste matcha <TokenLabel> med den etikett du angav i konfigurationsfilen p11nethsm.conf. ` <PIN>` är operatörens PIN-kod, du kan antingen ange den i klartext i filen conf.xml eller använda ods-hsmutil login. OpenDNSSEC måste ha en PIN-kod angiven, annars vägrar den att starta.

Du måste också uppdatera <Repository> fälten i /etc/opendnssec/kasp.xml till NetHSM istället för standard SoftHSM :

<KASP>
   <Policy name="...">

      ...

      <Keys>

         ...

         <KSK>
             ...
             <Repository>NetHSM</Repository>
         </KSK>
         <ZSK>
             ...
             <Repository>NetHSM</Repository>
         </ZSK>
     </Keys>

     ...

   </Policy>

   ...

</KASP>