Säkerhetskopiering och återställning#

Innan du gör några justeringar i NitroWall-konfigurationen har du möjlighet att säkerhetskopiera konfigurationen och återställa den vid behov. Hur du gör detta beskrivs i följande instruktioner:

  1. Gå till System -> Konfiguration -> Säkerhetskopior

  2. I den här menyn kan du utföra önskade åtgärder. Du kan återställa specifika områden i konfigurationen genom att välja dem via ”Restore area”.

  3. Om du inte längre har tillgång till webbgränssnittet är det också möjligt att utföra återställningen via kommandoradsgränssnittet. För att göra detta ansluter du NitroWall till en bildskärm och startar den. När du har loggat in väljer du punkt 13 ”Återställ en säkerhetskopia” och anger det nummer som är kopplat till säkerhetskopian för återställningen.

säkerhetskopiering och återställning
kli återställer