Installera nitropy på Windows#

Observera

Generellt sett är Windows-stödet och installationsprogrammet experimentella - använd dem med försiktighet.

Observera

Om du redan använder Python på ditt system och är bekant med kommandotolken kan du installera nitropy med pipx, se Installera nitropy med pipx.

Hur man installerar#

  1. Ladda ner den senaste .exe-filen från releases.

  2. Öppna kommandokonsolen i administratörsläge (Windows 10: tryck på höger musknapp på menyn Start och välj ”Windows PowerShell (Admin)” från menyn).

  3. Ändra till riktningen för .exe (något i stil med cd C:\Users\YOURUSER\Downloads)

  4. Utför nitropy-VERSION.exe

Observera

Om du använder Microsoft Edge kan den nedladdade .exe markeras som ”untrused” av Windows. Om du vill markera den som betrodd ändå klickar du på de tre prickarna till höger om varningen, sedan på ”behåll”, sedan på ”visa mer” och slutligen på ”behåll ändå”.

Den varning som visas av Edge
Knappen "Fortsätt ändå".

Observera

Utan administratörsrättigheter kanske nitropy inte kan kommunicera med enheten.

Kända problem#

  • Stödet för Nitrokey Start under Windows 10 fungerar inte utan att libusb-biblioteken installeras (ska beskrivas)

  • Installationsprogrammet tar inte bort en tidigare installation (ta bort den manuellt med hjälp av inställningar -> program och appar).