Lösenord#

Lösenord kan bestå av:

  • Inloggning

  • Lösenord

  • Kommentar (t.ex. en hänvisning till en webbplats)

  • OTP (HOTP eller TOTP)

Alla fält är valfria och kan redigeras och läggas till när som helst med hjälp av knappen ”Redigera”.

En lista över webbplatser som stöder OTP finns på dongleauth.com.

Användning#

Posterna delas in i två kategorier: oskyddade (visas som ett öppet lås) och skyddade (visas som ett stängt lås). Oskyddade poster kan öppnas direkt. Skyddade poster kan endast öppnas med PIN-kod.

Du kan välja att skapa en skyddad post genom att markera rutan ”Skydda med PIN” när du lägger till en ny post.

Du har också möjlighet att kräva användarnärvaro i form av en nödvändig beröring av Nitrokey 3 för att komma åt posten genom att markera rutan ”Kräver användarnärvaro”.