Inställning av udev-reglerna#

För att kunna komma åt dina enheter utan root-behörighet behöver nitropy Nitrokey udev-reglerna. Om de inte levereras med din distribution kan du installera reglerna manuellt:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/nitrokey-udev-rules/main/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

De äldre reglerna levereras också med libnitrokey.

Du vill troligen ändra ägaren och behörigheterna för denna fil:

sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules

När du har installerat reglerna måste du ladda om dem:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Om du fortfarande inte kommer åt enheten kan du försöka igen efter att ha startat om systemet. Om du får problem med encouter kan du titta på denna github comment för några felsökningstips.