Upprätta udev-reglerna för nitropy#

För att kunna komma åt dina enheter utan root-privilegier behöver nitropy Nitrokey udev-reglerna. Dessa regler levereras med libnitrokey. Om du inte har libnitrokey eller om du behöver en nyare version kan du installera reglerna manuellt:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Du vill troligen ändra ägaren och behörigheterna för denna fil:

sudo chown root:root /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules
sudo chmod 644 /etc/udev/rules.d/41-nitrokey.rules

När du har installerat reglerna måste du ladda om dem:

sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger

Om du fortfarande inte kan komma åt enheten försöker du igen efter att ha startat om systemet.

Att göra

beskriver krav: systemd, lastordning