Kontrollera förseglad hårdvara#

Din NitroWall har levererats i en förseglad förpackning och med förseglade skruvar. Vi skickar dig en bild på din NitroWall före leverans. Jämför bilden med din förpackade NitroWall. Om du märker några förändringar, vänligen kontakta oss för att ordna ytterligare åtgärder.

tätning nummer ett
tätning nummer två
tätning nummer tre