Fabriksåterställning#

  1. Kontrollera att NW750 är ansluten till en strömkälla eller har minst 50% batteri kvar.

  2. Tryck och håll in återställningsknappen (bredvid microSD-kortplatsen) i 10 sekunder.

  3. Detta leder till en omstart som tar ca 3 minuter.

  4. För att kunna ändra din enhets IMEI, installera om blue-merle.