Testa Nitrokey 3#

Denna guide beskriver hur du testar Nitrokey 3.

 1. Kontrollera att du har den senaste pynitrokey-versionen installerad, kontrollera installationsinstruktionerna för ditt operativsystem.

 2. Kör nitropy nk3 test detta kommer att starta flera tester över din nyckel.

 3. Under testet, när du ombeds röra vid nyckeln.

Detta är ett exempel på en fungerande nyckel:

$ nitropy nk3 test
Command line tool to interact with Nitrokey devices 0.4.46
Found 1 Nitrokey 3 device(s):
- Nitrokey 3 at /dev/hidraw2
Running tests for Nitrokey 3 at /dev/hidraw2
[1/5]  uuid      UUID query           SUCCESS     DBA5FA34F3DE6F579F26FC62CD8C6F5D
[2/5]  version     Firmware version query     SUCCESS     v1.6.0
[3/5]  status     Device status          SUCCESS     Status(init_status=<InitStatus.0: 0>, ifs_blocks=42, efs_blocks=465, variant=<Variant.LPC55: 1>)
Running SE050 test: |
[4/5]  se050      SE050              SKIPPED     Testing SE050 functionality is not supported by the device
Please press the touch button on the device ...
Please press the touch button on the device ...
[5/5]  fido2      FIDO2              SUCCESS
5 tests, 4 successful, 1 skipped, 0 failed
Summary: 1 device(s) tested, 1 successful, 0 failed

Om du får några fel kan du hämta loggarna från katalogen /tmp (/tmp/nitropy.log.*).