Säkerhetskopiering och återställning#

NextBox kan säkerhetskopieras och återställas från NextBox Nextcloud-appen. För att kunna utföra en säkerhetskopiering eller återställning måste du ha en lagringsenhet ansluten till din NextBox.

För att aktivera säkerhetskopiering och återställning till en lagringsenhet följer du de här stegen:

 1. Se till att din lagringsenhet innehåller minst en partition som är formaterad med ett filsystem som stöds (för närvarande stöds ext och xfs).

 2. Anslut lagringsenheten till din NextBox till någon av USB-portarna och mom ihåg att använda ett externt nätaggregat (mer information)

 3. När den är ansluten ser du lagret/lagren i ”Lagringshantering” under ”Tillgängliga lagringsutrymmen”

 4. Klicka på plus-symbolen på höger sida för att montera ditt lagringsutrymme och göra det tillgängligt för säkerhetskopiering och återställning. Det tillagda lagret visas nu i ”Mounted Storages”.

6. Säkerhetskopiera#

För att säkerhetskopiera din NextBox inklusive alla Nextcloud-inställningar, appar och data följer du de här stegen:

 1. Se till att du har en lagring monterad enligt beskrivningen ovan.

 2. I ”Backup / Restore” under ”Full System Backup” välj lagringsenhet för säkerhetskopiering från rullgardinsmenyn som heter: ”Select Backup Device”

 3. Nu har du möjlighet att stegvis uppdatera en befintlig säkerhetskopia från rullgardinsmenyn som heter: ”Select Backup Location” eller skapa en helt ny säkerhetskopia genom att ange ett namn i fältet ”Name of the new backup”.

 4. Klicka på ”Start Backup now”, så börjar säkerhetskopieringen omedelbart.

Den resulterande säkerhetskopian är inte krypterad, så var försiktig med vem som har tillgång till den använda lagringen.

Återställ#

Råd

Återställningsoperationen ersätter Nextclouds interna system helt och hållet och beroende på versionskombinationen kan detta leda till odefinierat beteende i Nextclouds front-end. Om detta händer, ha tålamod och ladda om sidan med F5 eller ctrl-r och kontrollera om återställningen lyckades.

 1. Se till att du har en lagring monterad enligt beskrivningen ovan och att den innehåller en säkerhetskopia som ska återställas.

 2. I ”Backup / Restore” under ”Restore System from Backup” använd ”Select Backup to Restore” rullgardinsmenyn för att välja en säkerhetskopia som ska återställas.

 3. Klicka på ”Start Restoring now”, så börjar återställningsprocessen omedelbart.

Beroende på vilken version av Nextcloud du har backuperat kommer du efter återställningsprocessen att bli ombedd att köra uppgraderingsprocessen för Nextcloud.

Råd

Alla konfigurationer och inställningar för NextBoxen och Nextcloud-instansen kommer att återställas, vilket innebär att det kan bli ändringar i hur du kommer åt din NextBox om den återställda konfigurationen för fjärråtkomst inte är identisk med den nuvarande.