Komma igång#

I det här kapitlet beskrivs den fysiska installationen och konfigureringen av NetHSM.

Kontrollera förseglad hårdvara#

Din NetHSM-hårdvara har levererats i en förseglad förpackning.

Följ noga processen i tre steg för att kontrollera att den har kommit fram på ett säkert sätt.

 1. Kontrollera om det finns några tårar, skärningar, hål eller trasiga förseglingar i inplastningspappret.

  Paketets framsida

  Paketets framsida#


  Paketets baksida

  Paketets baksida#


  Paketets undersida

  Paketets undersida#


  Paketets ovansida

  Paketets ovansida#


  Paketets vänstra sida

  Paketets vänstra sida#

 2. Kolla in den unika handgjorda glitterförseglingen ovanpå omslagspappret. Du får en bild av den från oss via e-post efter förpackningen. Jämför den mottagna bilden med förseglingen. Om du märker några förändringar, vänligen kontakta oss för att ordna vidare åtgärder.

  Försegling av paketet

  Försegling av paketet#

 3. Ta bort omslagspappret efter att ha kontrollerat att förseglingen av omslagspappret inte har brutits. Kontrollera slutligen de fyra förseglingarna på sidan av NetHSM-hårdvaran.

  De fyra förseglingarnas positioner

  De fyra förseglingarnas positioner#


  Tätning på sidan av chassit

  Tätning på sidan av chassit#

Installation av maskinvara#

NetHSM-hårdvaruhusets chassi är konstruerat för att monteras i rack. Se till att det installeras i ett kompatibelt rack. Följ noga tvåstegsprocessen för att installera NetHSM-hårdvaran.

 1. Anslut strömkabeln till Power Port och nätverkskabeln till Network Port. Tryck dessutom på Power Switch för att slå på strömmen.

  Baksidan av servern

  Baksidan av servern#

 2. Tryck på Power-knappen för att slå på NetHSM-hårdvaran. Knappen Reset Button är endast avsedd för en tvångsgenomstart av NetHSM-hårdvaran. Om NetHSM-hårdvaran är igång lyser Power Indicator på framsidan.

  Varning

  Använd inte BMC Network Port eftersom den ger större systemåtkomst.

  Framsidan av servern

  Framsidan av servern#

I ett icke tilldelat tillstånd är NetHSM-hårdvarans fabriksinställda IP-adress 192.168.1.1.

Tillhandahållande#

En ny NetHSM måste först förses med lösenfraser och aktuell tid. Passfrasen Admin Passphrase är för det första användarkontot, som är superanvändare för NetHSM. Unlock Passphrase används för att dekryptera NetHSM’s User Data.

Den första konfigurationen utförs på följande sätt.

Valfria alternativ

Alternativ

Beskrivning

-t, --system-time

Systemtid som ska ställas in (Format: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ)

Viktigt

Om tiden anges manuellt ska du se till att den anges i UTC-tidszon.

Observera

Om tiden inte passeras manuellt kommer den att härledas från det system som nitropy körs på.

Exempel

$ nitropy nethsm --host $NETHSM_HOST provision
Unlock passphrase:
Repeat for confirmation:
Admin passphrase:
Repeat for confirmation:
NetHSM localhost:8443 provisioned

Varning

Standardstartläget är Unattended Boot. Läs mer i kapitel Boot Mode.