PIN-inställningar för FIDO2 och OTP i Nitrokey App 2#

Dessa instruktioner beskriver hur du ställer in eller ändrar PIN-koder för FIDO2 och OTP i Nitrokey App 2.

Viktigt

 • Denna funktion är ännu inte tillgänglig i den aktuella versionen av Nitrokey App 2 version 2.3.0

 • Funktionen förväntas vara tillgänglig i utgåvan av Nitrokey App 2 version 2.3.1

Viktigt

Varje funktion FIDO2, OTP eller OpenPGP Card tilldelas en separat PIN-kod, som hanteras separat.

Första steget:#

 1. Öppna Nitrokey App 2.

 2. Välj Nitrokey 3.

 3. Välj fliken SETTINGS.

 4. På vänster sida av fliken SETTINGS finns en trädstruktur med olika alternativ.

FIDO2 PIN-inställningar#

 1. Välj FIDO2.
  • En filial med FIDO2 PIN SETTINGS öppnar under FIDO2. Statusen för FIDO2 PIN är nu tillgänglig på vänster sida av fliken SETTINGS, inklusive en kort beskrivning.

 2. Välj FIDO2 PIN SETTINGS för att ange eller ändra PIN-koden.
  • Beroende på statusen för Fido2 PIN visas nu inmatningsmasken för inställning eller ändring av PIN-koden.

 3. För att ställa in FIDO2 PIN, ange den nya PIN-koden och upprepa den i de angivna rutorna. Om du vill ändra PIN-koden anger du den aktuella PIN-koden i rutan.
  • PIN-längd minst 4 tecken

  • Om upprepningen av den nya PIN-koden inte är korrekt kommer den inte att godkännas.

 4. Välj knappen SAVE.
  • Om knappen SAVE är gråtonad är inmatningarna inte korrekta.

  • När du håller muspekaren över knappen SAVE visas en lista med skäl.

  • Felmeddelandet PIN_INVALID vid ändring av PIN-koden indikerar att den aktuella PIN-koden är felaktig.

Inställningar för OTP PIN#

 1. Välj OTP.
  • En filial med OTP PIN SETTINGS öppnar under OTP. Status för OTP PIN-koden finns nu tillgänglig på vänster sida av fliken SETTINGS, inklusive en kort beskrivning.

  • Information om version, serienummer och PIN-försöksräknare finns också tillgänglig.

 2. Välj OTP PIN SETTINGS för att ange eller ändra PIN-koden.
  • Beroende på status för OTP-PIN visas nu inmatningsmasken för inställning eller ändring av PIN-koden.

 3. För att ställa in OTP-PIN anger du den nya PIN-koden och upprepar den i de angivna rutorna. Om du vill ändra PIN-koden anger du den aktuella PIN-koden i rutan.
  • PIN-längd minst 4 tecken

  • Om upprepningen av den nya PIN-koden inte är korrekt kommer den inte att godkännas.

 4. Välj knappen SAVE.
  • Om knappen SAVE är gråtonad är inmatningarna inte korrekta.

  • När du håller muspekaren över knappen SAVE visas en lista med skäl.

  • Felmeddelandet PIN_INVALID vid ändring av PIN-koden indikerar att den aktuella PIN-koden är felaktig.