Portforwarding & konfiguration av brandväggar#

Fråga#

Du har ställt in din dynamiska DNS korrekt, men din NextBox går inte att nå via domänen.

Innan du går in på det här ämnet bör du kontrollera att din domän är korrekt upplöst till din IP-adress.

Detaljer#

För både IPv4 och IPv6 måste du konfigurera din internetrouter på rätt sätt för att få tillgång till din NextBox. De flesta internetroutrar hänvisar till denna konfiguration som port forwarding, men i själva verket kommer IPv4-baserade (dynamiska) DNS att lösa upp till routerns IP-adress. Men IPv6 däremot kommer att lösa upp till en (globalt) unik IP, som hänvisar till din NextBox.

Tekniskt sett behöver IPv4 därför ha port forwarding aktiverat och för IPv6 måste du öppna brandväggen för att få tillgång till din NextBox. Men i verkligheten gör de flesta routrar ingen skillnad mellan dessa och kallar det bara portdelning för antingen IPv4 eller IPv6.

Lösning#

Portforwarding och/eller brandväggsregler måste konfigureras för att tillåta trafik på portarna 80 (HTTP-server) och 443 (HTTPS-server).

På en nyare Fritz!Box hittar du den här konfigurationen inuti: ”Internet -> Permit Access -> Port Sharing”