Installera nitropy med pipx#

Den här guiden förklarar hur du installerar nitropy med pipx. pipx skapar en virtuell miljö för nitropy. Detta innebär att nitropy och dess beroenden inte kommer i konflikt med andra paket som är installerade på ditt system.

Observera

För Windows-användare: Stödet för Windows är fortfarande experimentellt - använd det med försiktighet. Du kan också använda förkompilerade binärer eller ett MSI-installationsprogram, se Installera nitropy på Windows.

Förberedelse#

Python 3.6 eller senare#

Python är redan installerat på de flesta macOS- och Linuxsystem eller kan laddas ner från python.org. Se Guiden för nedladdning av Python för mer information.

pip#

Du kan installera pip med systemets pakethanterare eller med python3 -m ensurepip. Se pip installationsguide för mer information.

pipx#

Innan du installerar nitropy måste du installera och konfigurera pipx:

python3 -m pip install --user pipx
python3 -m pipx ensurepath

Se pipx installationsguide för mer information.

Installation#

Nu kan du installera nitropy från paketet pynitrokey:

pipx install pynitrokey

nitropy finns nu i din sökväg:

nitropy --help

Uppgradera#

Du kan uppgradera paketet med följande kommando:

pipx uppgradera pynitrokey

Anmärkningar om användning#

Alla plattformar#

Om du vill använda nitropy med en Nitrokey Pro- eller Nitrokey Storage-enhet måste du också installera libnitrokey.

Windows 10#

Stödet för Windows är fortfarande experimentellt - använd det med försiktighet.

Du kan behöva köra nitropy med administratörsrättigheter för att kunna ansluta till en enhet.

Linux#

På Linuxsystem behöver du också Nitrokey udev-reglerna. Dessa levereras med libnitrokey. Alternativt kan du installera dem manuellt:

wget https://raw.githubusercontent.com/Nitrokey/libnitrokey/master/data/41-nitrokey.rules
sudo mv 41-nitrokey.rules /etc/udev/rules.d/

Se Upprätta udev-reglerna för nitropy för mer information.

Nästa steg#

Du hittar mer information om hur du använder nitropy i dessa guider: