Konfiguration#

Denna konfiguration ska användas om du har konfigurerat DNS och därmed en domän för din NextBox i t.ex. din internetrouter.

Till skillnad från :doc:`backwards proxy <proxy>`metoden för fjärråtkomst säkerställer detta tillvägagångssätt fullständig kryptering från början till slut med hjälp av ditt eget TLS-certifikat från `Let's Encrypt`_.

För att kunna använda den konfigurerade domänen med din NextBox och dess Nextcloud-instans måste du ange den fullständiga domänen här för att kunna lita på den här domänen i din Nextcloud-instans.

Till exempel i en ”Fritz!Box” kan detta göras genom att navigera till: ”Internet -&> Permit Access -> DynDNS” och konfigurera en dynamisk DNS-leverantör av ditt val.