Fabriksåterställning#

Varning

Fabriksåterställning av din NextBox kommer oundvikligen att radera alla dina filer på NextBox och alla konfigurationsinställningar.

För att fabriksåterställa din NextBox trycker du bara på hårdvaruknappen i 5 sekunder.

NextBox-lysdioden ändras till blått när du trycker på knappen, efter att 5 sekunder har gått ändras färgen till blinkande rött (se LED-dokumentation). När lysdioden slutligen har nått grön igen är din NextBox redo för den första installationen enligt beskrivningen i Geting Started.

img1

Råd

Hårdvaruknappen är en knapp med hål i stil med andra inbyggda enheter. För att trycka på den rekommenderas det att använda en tunn (~1 mm) nålliknande nål. T.ex. fungerar nålen för att ta bort ett sim-kort från en smartphone utmärkt. Var noga med att inte trycka på knappen för hårt, var försiktig, det ska finnas en igenkännbar haptisk återkoppling (knappklick) med minimal tillämpad kraft.